שרשרת מפת ארץ ישראל עם כיתוב יברך השם וישמרך – TNX-SHOP